(031) 33012555 Jl. Citra Raya Utama, Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota SBY, Jawa Timur 60219
    Ciputra Golf
    Jl. Puri Widya Kencana, Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota SBY, Jawa Timur 60213
      Kolam GWalk